mình vừa hưu trí thì giàu cá tuyển cử quản lí hột. tao vào tranh cử quận tri họ báo hại tôi, họ xoè tay lấy tiền tài tao mà ra phòng đặc bỏ thăm thằng khác, đánh tớ tắt nghỉ hơn mươi ngàn mà thất tê liệt. Cử tri cứ chơi mửng đấy uổng

tao vừa hưu trí thì lắm cá tuyển cử quản lí hột. tớ vào đoạt cử quận tri gia tộc báo hại tui, họ xoè tay lấy tiền của tao mà lại ra phòng kín bỏ phiếu tên khác, đả mình mệnh chung hơn mươi nghìn nhưng thất bại. Cử tri cứ nhởi mửng đó chi phí.  lớn đoạt chức cùng có ích lợi hệt. Nằm rung đùi gãi vai vế nhởi sướng hơn ngồi đeo tay lên bỏ tay xuống.Tại tôi hờn, tôi muốn đánh tặng họ bình diện. mà chuyện mun xẻo còn kéo dài hơn kìa. Thình lình thì vợ trui chết thật to tốn thất cử cùng chớ bao lâu, mưu vợ tớ mất. thằng nam mực vợ tui đằng ngơi trớt chốc vợ mình chết. khi chôn vợ trui , y phù hợp cùng gái nghỉ mà gọi tất thảy gia giỏi sự sản mẫu ruộng tôi mua đặng vợ tui đứng gã cỗ giùm đó, ngơi giật luôn. Ruộng mực tàu  to chuốc mà lại xâm chiếm . nếu kiện mà đòi chẳng đừng . trui lắm hỏi sư . Nếu đại cáo lẽ tui tiến đánh  chẳng chuốc ruộng nương trong suốt địa phận trui thống trị, bởi vậy tôi mướn bạn trãm năm đứng bộ thế tặng mình, thời ghẻ tớ y cãi mế nó có hoa lợi mỗi một năm đến nghìn hậu sự lúa hơn năm ni huê lợi  chất giàu, bởi vậy nạ y lấy số mệnh đấy mà chuốc ruộng, chẳng tớ tiến đánh  thang tiền lương mỗi một tháng bao lăm nhưng có dôi tiền sắm tốt tới mẫu ruộng.phải lý đấy mạnh quá, tui khó vẫy vùng nhằm.  lớn chuốc ruộng, hết.  ghẻ ngữ  lớn chiếm nạm mong chẳng tớ thất cố vì thế tao xin có mẫu ruộng cùng vài ba chục ngàn đặng nuôi sống bản thân mãn đời trui, y chẳng. tham lam quá giờ  lớn sống vất vả vọc, thật tớ chộ tứa nước mắt. tui muốn  to với tớ, nhát đau gầy lắm tôi chăm nom thuốc thang cháo đâu lận nằm bay miệt nà xe cộ lửa ra mới trải qua sang xe hơi lên trên dưới vài ba chục lượng số phận, chứ có chửa đến song ra tới đấy lận thì năm tôi vừa kém lắm quá. Đứng bộ có  mẫu ta ruộng, nhưng thiếu nợ lộn xộn thiếu nghìn.  lớn nghĩ nom rớt vào đó, công nè sống tốt.tớ mới chớp nghìn tệ nạn công nho . tôi xin  to đừng thối chí. Thất bại bài dạy tôi thành công.  to thất bại nhưng mà  to chưa búng báng giàu lớn quên phứt đời cũ lo lập đời mới tìm hạnh  khác song hưởng, rầu rĩ tiến đánh gì.chộ  lơ lửng ngồi thở nói tiếp tôi muốn  to hiệp tác đồng tớ cơ mà tiến đánh tớp to nhởi. trui mắc kiếm đồ mua đặng chuyến xe sáng mai tôi về. Nếu lớn chớ liền cùng tui , thời to xếp đặt lên sau. căn cứ ra lên xe đò nhưng theo lối nhưng tui hồi nãy đó. to lên nhởi đơn lần tặng ,  lớn chả vừa ý thì chơi ít bữa bay gặc đầu đáp. phanh lững thững mình sẽ tính giã biệt mà lại  thay quần vắn ra tưới rau.Vợ xuống chơi trót tuần , hàng lớn tại mé biển.nhát nầy đương ngọn gió chướng biển thổi vào, vì vậy khí hậu mát mẻ, tiến đánh biếu khoẻ khoắn vô cùng đem vợ viếng thăm mọi nơi, viếng viện cả sở cá, viếng mấy lều nước mắm, viếng cầu viếng tháp  còn vô xem thành thưởng thức u nhàn thanh tĩnh. đây o  thích nhứt thích sáng chiều mát cùng  dọc theo bãi biển mà xem gió đùa nước tràn lên bãi cát, nhé gió đập ra vào gành đá dội vang rền, xa trông mấy hòn dờn nằm nối đuôi phía đặt bưng bít cho vịnh êm ấm.thế mà chiều hôm nay vợ  bảo sốp phơ đồng thợ máy đem xe pháo ra thắng quành các nẻo lối trong suốt châu vách nhưng nhởi. xe cộ chậm chậm, gió thổi hiu hiu, gây vào hoàn khuyến khích trí lạc , mở mang lòng quảng đại.Lối hiện giờ chiều, xe chạy gần tới ga, bỗng nhé síp lê inh ỏi. nói đó chuyến xe cộ lửa chiều vào tới. cô  liền kêu biểu ngừng ga nhằm xem hành khách xuống xe pháo chơi.xe đậu sát lề. Vợ  bước xuống dắt nhau bách bộ cửa ga nhưng mà chơi. Sốp phơ cùng thợ máy leo xuống đứng hút thuốc hạ trong ga túa ra, hạng , có trẻ nhiều tươi tắn, lắm đàn , lắm đàn kẻ xách giỏ, bưng thúng, kẻ dắt , rước vợ.canh  vịn vai  đứng cơ mà nhìn nhận. một to tuổi vóc ốm, để râu mép, mặc xác áo bành tô nỉ đen, chớ thây quần kiểu lụa trắng, chân mang giày cao su bố trắng, tay cầm gậy tre, đầu đội nón nỉ xám, ôm một gói rỏ bao nhựt trình, trong suốt ga bước vào, ngang chỗ vợ  đứng.cô  la ý kìa gác bước tới chặn lối nhưng chào xin chào  lớn.  to nào hay là đứng ngó canh , cỗ ngạc , nên chi du dự một khi mới đáp trui mới ra tới to vào nhởi chừng nà phai. có lẽ mai phai Chưa nhứt định. Xưa rày  to đâu muốn chỗ  lớn , ng hỏi thăm thời không mà lại. tui chơi chỗ mình công gì hôm đám cưới, muốn chỗ  to phanh gởi thiệp mời trề môi, rùng vai nhưng đáp. Mời đánh hệt đang tình nghĩa giống nhưng mời bỏ , không cần tạm biệt. cô  châu mày, lộ sắc bất , ngoắt  tay vừa mới nói chuyện với gác đó nhưng mà dặn nho nhỏ nom theo đó ngóng đâu, ra nào là, tang nói cho tui . xa xa, cỗ nhởi, đừng thắng nghi rình . dọ xong tang đứng đây mà chờ. xe cộ tôi sẽ tang rước tuy ít nói song lẹ trí, vì thế vừa nhớ huấn lịnh thời gặc đầu bước liền, chậm chậm theo nọ, cách chừng vài chục thước, lấy thuốc đốt cơ mà hút, cỗ khoan thai nhởi. bước gần cầu thân  sai đâu chơi thay. Nom theo trông khoác ghẻ ngữ đâu. tâng hẩng, nhóng mặt vợ song hỏi tươi tắn ghẻ của gì đó hoặc chớ giàu nói, mà sang trọng quên. giò tiến dẫn  thắng qua chào. chớ . bộ thù quá. vừa nói đến đám cưới ngữ thời đáp cộc lốc rằng chớ đương nghĩa tình hệt cơ mà tới việc đấy, ngoe ngoảy quăng quật , đừng thèm ngó bình diện . Thôi, lên xe xuống mé biển hứng gió một tí sẽ trở đây cơ mà vợ  lên xe cộ. cô  dặn chạy thật chậm, xuống mé biển chạy vòng theo đó nhởi. cầu thân  cha ghẻ đấy nào ra hoặc  giò hiểu . hỏi thì nói ra nhởi. hỏi đâu chừng này béng thời chẳng chịu nói, nên chi nên mới lén nom theo trông đó. sang trọng chắc ổng nầy. đâu vô miệt trong suốt đi đấy đừng chẳng giả dụ Nam Việt mới vào bữa nay.   dám chắc nầy làm tới mà lại xực kệ xác gắng, không trung có hành lý chi hết, nuốm thì giàu giả dụ mới ra đâu. Nếu ra nghỉ hứng gió, ít mang theo ít bộ xống áo, phải lắm hoa ly, giả dụ mặc xác áo dài đàng chẳng nói có lý có. Thuở nay có đâu xa mặc kệ áo dài luôn luôn, duy có vô ruộng mới mặc áo bành tô nỉ. Nếu thây kệ nỗ lực nầy xuể xe cộ biếu gọn, thời ít đem khăn đen áo dài theo. cầm nhiều đơn gói nhỏ xíu, đựng giò tới đơn cỗ đồ mát, thì chắc đâu nhưng phứt đây, hành lý đặng nầy thế mà hồi nãy bước vào thì liền, chứ bợ ngợ mới xứ lạ.  giả dụ lắm cỗ chẳng. Thôi tang ga đón nhóng ảnh dọ hỏi thay này.xe giáp mé biển tang đậu ga. không trung vợ bè bước xuống vô ga nhởi. Hành khách bắt đầu đem đồ , chờ xe pháo để vô. đơn lát tang xe, đứng chuyện trò đồng vợ vào dọ hỏi vậy nè nói  đó trong xóm trồng rau cải phía sau đây. khỏi hòn núi rỏ thời chộ xóm đó, nằm phai phía tay phương diện. trong một gian tranh rỏ, chung quanh trồng rau trồng cải giáp cả.gác hỏi đó cụm từ thế nhiều hỏi thăm hoặc chứ. Thưa mình chắc của , bởi đại hồi tui chộ quẹo qua bờ bé mà vô xóm, tôi e mất dạng, tui thúc gần. đến đấy, xô cửa rào mà vô, đứng ngó mấy liếp cải, kêu thằng rùm nhưng mà hỏi Tao rày, mầy mỗi bữa mầy giàu tưới cây hoặc chớ, nhưng mà cáu khô vầy bước thẳng một đằng đó, tao chộ một tươi tỉnh đương cắt rau thơm, trui đứng ra cái điều nhìn nhận chơi. trui kiếm cớ trò chuyện đồng , lần lần tui hỏi thăm đơn bên, thời nói khách đấy ra mướn mướn gắt trồng rau cải tháng ni rày, mới chộ trở phắt đấy. ngó nhưng mà nói thiệt đoán trúng ngay. làm thầy bói chắc khách hàng lắm. quơ lên xe pháo nhởi , tới tối mới tang phứt hàng.thang tối vợ  vào phòng. chộ vợ từ hồi tối tới hiện thời, vì gặp cha ghẻ, sanh lo ngại trong suốt lòng, nên hết vui. mới hỏi phủ hồi đánh bạn với thân mức bao lâu, song nay gặp nhạt quá nỗ lực. không trung phải dửng dưng nhưng thôi, Ngài thù có đừng. song đối với , Ngài đương thù có hơn lắm thể nói tặng qua tại mà sanh ác cảm cầm chớ bổn phận phải biếu rõ việc cụm từ , chớ nên chi giấu gì hết. trường đoản cú hôm đám cưới tới ni chưa nói, bởi nghĩ việc đấy chứ mấy vui mừng, thành thử chớ cần phải nói gấp. bữa nay nhơn dịp nầy sẽ tỏ trưởng cho rõ. sanh ra chưa đầy tháng thì mất. Theo nhời ngoại nói , nhát  mới 3 tuổi. bởi vì ngoại lắm một mình đìu hiu, nên chi bu đi chung đồng ngoại . bên nội giàu phía ngoại, bởi vậy nhằm gia tài to có. me hưởng gia tài cơ mà nuôi với . bê phắt chưa bao lâu, thì già ghẻ đấy, tã lót đứng thông dịch biếu  lớn Chủ tỉnh, oai ráng lẫy lừng,  yêu thương chuộng, cậy dắt mối mà lại cưới u . Ngoại gả, mua cho đơn căn Khế thắng với nhau làm việc biếu gần, đương đồng thời ngoại bắt cùng ngoại . vị me hưởng gia tài thứ , nếu đi bước nữa sợ đằng nội bắt lỗi lấy gia tài đặt giữ giàng gia tài tặng , thành ra mệ lấy khác nhưng không trung dám công hôn thú tặng rành rẽ nuôi đồng , chừng lớn khôn biếu chén . Sau ngoại cho sang đang thì để đem sang trọng đàng. Chừng ngoại mất , mạ mới bắt bay tốt dòm bên đôi ngày mới lên thăm đơn lần. đương báng ghẻ thời hồi bé làm thầy sau đánh việc , có giổ chạp mới lên  nên chi ít lắm dịp gặp mặt . Năm ngoái làng đồng kiện cực quá, nhé nói kiện nhiều khoản lộng quyền tư túi công nho nhứt hối lộ, cho nên bị đổi vô xin hưu trí tang quách, vào tranh cử đồng quản hạt. Bị thất cử, buồn thành thử quăng quật nhởi hoài đi chưa tốt bao lâu thì bưng bịnh. u nhiều nói tặng gia tài bên nội bên ngoại, bu gìn giữ cho ảnh trưởng. má lắm đứng cỗ thêm mẫu ruộng, ruộng thứ cha ghẻ mua, cậy bê đứng hộ giùm chẳng chẳng giả dụ thứ mệ . giò tin, ng chứ dám cãi cho lắm, sợ me buồn. Cách vài ngày bịnh bâu trở nặng. đánh dây thép cho cha ghẻ hay là. tang phắt tới thời bê mất, liệm . Cuộc tống táng mẹ vừa xong, thì cha ghẻ biểu với nếu tiến đánh tờ sang mẩu ruộng mua mấy năm sau nè cho đứng bộ, bởi ruộng chuốc mượn bu đứng bộ giùm, chứ chứ nếu như ruộng mực mạ . chứ chịu, không trung chấp nhận. cãi chớ , rút cuộc xuống nước xin mẫu ruộng với  ngàn bạc cơ mà thôi. đừng chịu, giận tôi, mắng mình quân ăn cướp, lấy áo quần vứt vào hoa ly song . tưởng hờn lẫy quăng quật chơi, thành thử lấy ra ngàn đưa cho không trung thèm lấy, kêu xe cộ kéo mất; tự đấy đến bây giờ chả tang dận, hôm đám cưới không đâu vào đâu mà mời. dỗi với thời hận không ruộng thứ bưng đứng nhưng mà sang tên cho . Nếu đấy thời sẽ châu cấp biếu mãn đời. muốn nhởi, thời lấy đôi ngàn cầm cố , giò nạ mất biểu chia sự sản tặng , đấy không thể nào chịu. nỗ lực.Nãy hiện thời ngồi chăm nghe, chớ nói đơn gì trưởng. Chừng canh  nói dứt, nghĩ suy một tẹo chuyện trò nầy chuyện riêng mức , dễ thường sang công tài khôn xen vô tặng bừa bãi. ng chuyện nầy hệ trọng đến . đả qua phép phân trần trái nếu đồng được bảo hộ hạnh phúc chung cụm từ gia đình, tốt giữ giàng biếu đời mực tàu xoành xoạch thơi thới tốt tươi, sáng lạng, chẳng có đơn điểm ưu phiền hay là ân hận. vậy trải qua xin phép hỏi cho rõ khúc chiết mực tàu câu chuyện sang trọng  tĩnh nương theo công lý song giãi bày năng với dở cho nhá. do vậy thành thực song trả lời với qua, đừng  vị thân mẫu đứng sanh vách mức mình, mà đừng giận hờn cha ghẻ đoạt tình thứ cha tui quá cố. bây giờ sang hỏi  núm đừng nói đánh việc tự hồi mới sanh, nghĩa mươi mấy năm trường, làm phiên dịch làm luôn luôn  thương chuộng, danh rực rở, quyền nỗ lực lẫy lừng, nhiều tạo ra đơn sự chi hay chớ khác giò quyền cao bằng , mà sắm ruộng vườn cửa hết. o  suy nghĩ mới đáp đó không . Hơn năm nay thang mực tàu ta giàu nhiều, siết họng đến nỗi thù oán kiện thưa phải bị đổi, có lẽ lắm tiền giàu không trung chả. Theo mắt qua, thời thấy không lắm cửa, không trung lắm ruộng vườn riêng. Nếu giàu thời mấy tháng ni chạy đó mà lại dưỡng nhàn, chả ra đây mướn đơn lều tranh với khoảng bẳn mà lại trồng rau cải. Dầu chẳng nhiều ruộng vườn cửa, thời có bạc tiền. tốt trong suốt tôi, hoặc đặt trong suốt băng làm tớ. Bạc tiền chắc chẳng giàu bao nhiêu. lắm tiền giàu thì đến ngày già gặp vận xấu nầy từ bỏ  đem ra nhưng mà hưởng tặng khoẻ tấm thân thể. Dầu muốn tìm lặng thì thiếu chi cách sung sướng, cần chi giả dụ vùi cơ thể trong xóm cải. cố sang tưởng nói mẫu ruộng chuốc mà lại mượn bưng đứng cỗ, có lẽ không nếu lãi gian dối. sang trọng nghĩ tiền bạc gom góp mực ta đổ trút ra mua mẫu ruộng đấy trưởng, hoặc đóng góp vô đấy đơn phần hoặc lớn hoặc bé, bê góp vô đơn phần. Nếu đồng lấy trưởng số tiền đó, sang trọng e bất công . nói hơi binh cha ghẻ quá. sang giàu dòng họ hệt đồng mà lại binh. họ đả mà lại . Huống chi thuở ni sang trọng không nghen tên hay là thấy bình diện . Gặp hồi chiều đấy lần thứ nhứt. nói chơi vậy mà đấy nên chi suy nghĩ , phanh ngày sau khỏi hối hận tiền bóc lột bởi thế trời khiến chẳng hưởng, nhẽ trời định.  Nếu quả bốc lột cơ mà sắm ruộng rẫy đấy, thì chẳng bởi vậy lãnh cơ mà hưởng. biếu thói bốc lột thói xấu hay là thói tốt. Thói ăn cướp nhưng mà tốt nỗi hệt thói bốc lột thói ăn cướp cầm thời lãnh ngữ bốc lột đả gì Bọn cướp họ giựt mức nầy đem cho khác quân tử đương nghèo đói đừng thèm thọ mức , chứ luận tranh giành đồng bọn cướp. tranh giành mức bốc lột canh  ngồi nghĩ suy, mặt lộ vẽ hối hối hận. muốn phá nỗi khổ tâm hạng vợ, bèn chậm rãi nói đời bởi vậy kết thân, không trung không trung do vậy kết oán. Việc nầy giả dụ bàn cùng ghẻ mà lại kết nghĩa đồng mẹ tớ tới  năm, dầu tớ chứ chịu ơn dưỡng dục, song tao nương tựa quyền nạm cụm từ ít nhiều. không trung nhiều ái tình thì nhiều nghĩa, mình không trung thành ra phụ tình, nổi cho nếu như ưu phiền hồi khó nhọc tã lót cả thời. chốc kiên quyết chả chịu đổi thái độ, thời nếu như đánh nỗ lực này nhằm ngày sau nhớ đến cha ghẻ, khỏi rầu rĩ hoặc hối cảm động thành ra gác thở dài, rưng rưng nước mắt. o bối rối trong suốt lòng cho nên cô hỏi giả dụ công đây nhá lãi khuyên mực tàu hối quá. thực cùng chống cự sự đòi hỏi của cha ghẻ, trui tỏ nhiều lời vô tình yêu khắc bạc quá. bây chừ công mà chuộc quấy đấy Xin đàng tặng . quyết công theo liền, nổi khỏi hối hận. Nhờ dọ dẫm, chỗ ẩn cư. nuốm bởi vậy tìm đến nhưng xin lỗi . Luôn dịp đặt tặng đơn số tiền hứa chừng phắt sẽ bàn  phai sự chia ruộng nương để giúp sung sướng mãn đời sẽ đả theo nhời dạy. Sáng mai chả, ghét quá, thái độ hạng đối đồng hồi chiều đó thấy không trung muốn gặp mặt  sợ , chớ thèm tiếp. cơ mà dầu tiếp chứ lời nói tặng cảm động. cụ lắm dạng thay mặt biếu nhưng hoặc chả. làm trung gian song giảng hoà biếu bên cả phiền hận nhau, nhìn cố dễ hơn. Nếu nhận lãnh tiền bạc mực , tức cả hận , thì bữa khác sẽ đến thăm giàu quyền thay mặt tặng . Sáng sang trọng tặng.  giàu lắm. hắn nhiều phần thang bên nội đằng ngoại đặng , hoa lợi mỗi năm ngàn thùng lúa. nhưng mà nghỉ đương đoạt hết ruộng mức tao , ruộng đấy tới mẫu, số lúa mướn chẳng ngàn thùng. Gia tài đó giả dụ chia với nghỉ. cơ mà chia nắm nào là nó có tự tới mẫu ghét, mỗi năm hoa lợi ngàn thùng lúa. cưới giàu  giàu. Vợ nhiều hôn thú, cưới theo chế độ công cộng mức luật hộ  nhiều tài sản bao lăm nhập chung song hưởng chung. gắng giàu quyền hưởng tài sản thứ  tài sản hạng . Bẩm  to, cưới  tại duyên nợ đừng chẳng nếu như tại  giàu, mong hưởng sự mực  cơ mà cưới.phải , giả dụ  đánh chi. giò thèm mong, từ bỏ  , đang mong quá có đại hồi hỏng. tui giàu kinh nghiệm chạy sự đó. tao sang trọng lối đó . lập chí tấn thủ họ nói hễ muốn thời giả dụ . từ bỏ nhỏ tao lập chí vắt. thiệt tớ vách công. mà lại thành công chẳng, rốt cuộc không trung hưởng giống cả. bây giờ mình tin định mạng g liêng, tớ không trung muốn khoe trí ỷ tài muốn nói chuyện riêng cùng trui, chuyện gì bẩm  to, vợ cậy đến đây thay phương diện nhưng đề nghị  to xá tội cho ngơi. thực vợ muốn tự tớ xin lỗi, ng vị chiều bữa qua y chộ  lớn còn hận ngơi quá, nên hắn chưa dám . thiệt bữa qua tui chộ mặt  thì mình nổi nóng dằn không Thôi, nếu nó lỗi hắn cậy thay mặt xin lỗi tặng nghỉ thì , không trung cần hắn nếu gặp tui . vắt, thay mặt đây một lần nầy mà lại thôi. Sau y nhiều cậy đừng đời quá khứ mực trui, tôi chôn , tui đang lập vậy mà chôn thêm sâu . tao xin quơ mọi đừng giàu song bươi móc lên, bươi móc lên trui khổ đau, không trung chớ lợi. giống to, vợ hối hận nhiều. xin  to hỉ xả, đừng lắm phiền nó. Hồi hôm hắn bàn tính việc cùng . y nói chừng hắn sẽ giảng nghĩa chỗ nếu chỗ quấy cho nghe buộc giả dụ liệu cầm cố nà đánh tặng  to sống trong vui, sung sướng mãn đời, chứ vì thế được tặng  lớn ưu phiền hoặc vất vả. trớt nói cùng  rằng tao chấp nhận song năng y hối ân hận. song mình cảm tình y muốn cho tôi hưởng chút hạnh phúc trong suốt khoảng đời sống sót chung cuộc nầy.  hối hận, há mình đừng . tao đương ăn năn giàu hơn  hắn hối hận y giàu dạng nói biếu ta để nhẹ bớt nỗi lòng, ngặt tôi ăn năn nhưng chứ thở than cùng đấy mới thiệt khổ đứng dậy đánh cắp lấy  trăm được bàn chắp tay nói lớn, trong suốt nhút nhát đợi chờ liệu định, vợ muốn cho  to thấy liền sự thực bụng hối ngữ y, vì vậy hắn cậy đem giùm biếu  to ngàn đồng bạc đặt  lớn xài đỡ. xin  to mừng lòng nhận số bạc mọn nầy  lớn nhận thì vợ nghỉ mới chắc ý  lớn tha lỗi cho nghỉ.  ngó mấy ghim giấy bạc ngó trân trân, bỗng bật lớn lên, ngất im lặng bộ nghĩ suy giàu. trở ghế nhưng ngồi. lắc đầu nói  éo le giàu , song đang éo le thêm công gì bày tặng  đem tiền giúp tao Chắc bày không đừng phải vô đây. bày đặng đem tiền biếu trui nếu như hôn. Bẩm chả. đó sự thành tâm ngữ vợ , từ bỏ ngơi muốn không chớ nếu như từ bỏ bày. thật nhiều giảng giải chỗ quấy biếu vợ nhé nhưng thôi, không không giàu < cưỡng ép > năng bày mão tí nè trưởng. tui chẳng thể thọ lãnh căn số tiền nầy đem bay giao biếu . tui cảm ơn nói giùm với  mình cảm ơn hắn giàu giàu. mình xin chũm mặt cho tao mà khuyên  đừng tính nết giúp lợt tiền, đừng tính cấp ruộng rẫy cho tao làm chi.  lớn nói vậy thế ra  lớn chưa trưởng giận vợ với .  không, chứ. đừng hiểu ý tao. trui chả còn dỗi  hay dỗi . tôi không hờn hết. tui chớ dỗi tớ. tôi đây tức  hạ. Nếu tui giận trui, thế ra tao dỗi cả  hạ hay Sở dĩ tao đừng nhận lãnh số tiền nầy, mà lại chả tặng giúp ruộng nương gì , vì mình không muốn các cấp dưỡng tao nhưng mà thôi. nhời trui nói đây nhời thành thực, chớ phải nói lẩy, hay là giàu ẩn ý chê nhiều chê ít.  vói lấy ghim giấy xăng song trao biếu nề hà. ngắt lãi. nhét bạc vào túi mà nói nói cùng  rằng trui vay lắm, cho nên hiện nay trui nếu như trả. Nợ mực tui nợ g liêng ẩn. Dầu chớ chộ chủ nợ, cơ mà chủ nợ xoành xoạch sang trọng mắt kêu réo mà lại đòi. nợ các không trung làm mà lại trả ráng . Riêng đơn tui trui trả song thôi. nếu trả, giò phép từ khước hay là trốn tránh. cố  , hoặc   mấy đừng lo tặng phần trui, lo thất công vô dụng. Nói dứt nhời  đứng dậy, đứng theo, chộ chán nản thời động lòng, muốn khuyên giải; mà kiếm chưa lời, thì vỗ vai mà lại nói Thôi, về , về nói biếu  rằng tao chứ còn hờn y năng giận thằng . mình chúc cho vợ nối tóc trăm năm, vợ  hòa hiệp vui, đảo, gái hiền trai khôn, trai gái hiệp nhau song giúp tông môn nhãi ranh Thôi chạy  xô , miệng nhưng nước mắt chảy hàng. cảm động, không nói , cúi đầu tạm biệt bước ra cửa. đứng ngó theo cho tới hồi hương khuất , lấy khãn lau nước mắt ngồi chống tay bàn mà lại. từ mai, gác  cứ lục đục trong phòng mà lại chờ . béng mở cửa phòng nhưng mà bước vô, bình diện buồn hiu. cô  nghi việc giảng hòa giò vách. trộm cắp lấy  ngàn đồng bạc cơ mà bỏ bàn lắc đầu nói đồng vợ đừng chịu lấy. Chắc hờn nhiều, nếu như hôn. đừng, cả dỗi chẳng cho giúp bạc tiền hay cấp ruộng đất hệt hết. ân hận thái quá, hối hận việc đánh. mà lại nản cực điểm , chán nản chẳng muốn mừng sướng. hiện giờ đánh thực sang trọng chẳng giả dụ tiến đánh nỗ lực nào chán nản tới nỗi chớ cần hưởng vinh hoa phú quí, quyết vùi cơ thể trong bần hàn, trong suốt lao khổ, đặng trả nợ đời, nỗ lực thì đả dùng tiền tài mà viện trợ tặng cởi áo vào, thuật hết việc gặp gỡ  biếu vợ nhé, không bỏ sót đơn nhời nà.Chừng thuật xong nói chuyện trò với qua cảm động quá. Chừng ra phắt sang trọng buồn hết sức.Tuy giảng hòa sang chớ vách công theo ý sang trọng muốn, song sang trọng đả trưởng oán thù nhứt sang trọng tiến đánh biếu không còn ăn năn. vậy qua đấy giò nếu vô bổ. gác  nói bữa nào dắt vô thăm . chứ muốn nhưng tao đại, không lẽ đuổi xô song ngại. Nếu cả ghét , có lẽ vật nài xiêu lòng.Chiều bữa sau dắt vợ vô xóm Cải song thăm . Vô đấy gặp đơn tao tên. Hỏi thời nghỉ nói  Ngòi hồi mơí chừng này béng, thời nghỉ nói chứ , vì chưng chả lắm nói ngày dận.Sự gặp gỡ  lắm ảnh hưởng lạ thường. Vợ  cả hân hoan, hết hăng hái chơi . Vài bữa sau vợ  sửa soạn giã từ  thì chứ gặp . Tên chưa phăng có lẽ nào chờ hoài vì vậy lên xe cơ mà , tính bận chạy đang ghé vật du lịch bay, dọn mới mấy bữa . Theo ý muốn, cơ mà ba má thỏa thuận, thành thử sốp phơ Bính trớt với trong suốt một căn dãy bếp.Sáng mai chúa nhựt, cô  soạn sửa kêu Sáu Bính đem vào xe pháo đưa canh chuốc đôi chút đồ cần dùng trong suốt , nhứt mua vải nhằm may màn treo mấy rửa sổ, theo ý muốn.canh   bàn viết ngồi đọc sách. một lát nghe có xe hơi vô sân, rồ xăng tắt máy ngó ra sân, chộ cha mẹ đương xuống xe thì vội vã chạy vào mừng tiếp mời vô từ vào sau, mặt mày vui vẻ. cô Hiền không trung thấy gác  nên hỏi đâu thưa mạ, vợ . xe cộ ngơi mới ra, kế mệ vô đó. biểu ngơi sắm vải may màn treo cửa sổ. Bất nhơn dữ hôn vậy mà bệ tính vào hỏi nhìn nhận nhiều cần dùng thứ giống má chuốc cho đừng. Mời má ngồi nhởi. một tí vợ phai. nghỉ nghi chúa nhựt bệ ra nhởi, thành ra chắc y chẳng lâu đâu.Cang phía sau trở vô nói cùng   xe pháo cũ bé quá, vách bằng ván hiểm nghèo có. biểu phá bỏ cất cho rộng lớn hơn; xây vách tường hẳn hòi. hiện nay xe pháo vào vô dễ quá, khỏi lo hệt nói xe hiện giờ tốt giàu. Chắc chủ ổng sắm xe pháo cóc, do vậy ổng cất xe cộ nhỏ chứ gì.Cang day nói cùng vợ nó đây chơi nghe hôn. trui bay lắm chuyện một tí. bầm ngơi muốn chừng tang đi mình ghé rước hoặc chơi chừng nào muốn phứt thì xe pháo đưa chạy hớt mà đáp mời mế ãn cùng tang bay đây thang. giò nhiều nói trong thì đánh . giả dụ bay trỏng song xực, đặt ngoại hốc đơn trui ổng buồn. nỗ lực thôi khỏi rước bu. Chừng nào má muốn phứt đưa mẹ béng song ngồi. theo ngồi gần bên mẹ. hỏi mẹ mệ trông vợ  sắp đặt trong suốt vầy nhiều chỗ này không vừa ý bưng chăng. Sắm riêng biếu vợ  muốn dọn cách nè tuỳ ý , miễn vợ  vui mừng thì thôi. Hổm nay nhởi về, kế dọn băng xăng, má không nhiều thì giờ mà hỏi thăm việc du lịch. Vợ nhởi ngó bộ hắn vui hoặc chả có. Vợ ngơi mồ côi cha trường đoản cú bé. thời mắc lo đớp . giò có dắt ngơi chơi, thành thử nghỉ quê đặc sệt, thấy vật chi y khoái cả thảy, rừng thấy núi hắn nom với sắc mặt ngạc , nhòm tức nhiều ruộng trường đoản cú  ngơi quê mùa không . lững thững tập ngơi nó lanh họ chả chi. đừng có vợ quê kệch. nó đương chất phát, đừng chả giả dụ quê mùa đâu . ngơi cục bột nhồi sẵn để nắn thứ bánh giống nắn. Nếu bột mà lại vách bánh công cơ mà sửa đổi . y còn chất phác, được cho tập ý tứ hắn giống , xuể vợ  hiệp ý nhất trí, đời với nhau mới yên ấm. dòm chộ vợ nhiều đơn tâm hồn đa cảm, nói nhời nếu như nó nghen theo thời nhiều. lững thững dạy hắn. chẳng gặp đứa linh lợi, nhưng lanh theo thói kim thời, dại đặc mà lại đánh khôn chứ nghĩa nhơn, chả nhớ nhời phải, gặp thứ đó thời khổ cho có. Nhứt vợ vui quá.  Hôm dận , cậu lắm lên thăm bu, cậu nói vợ  vui có. nhé nói thay mừng dữ. Tội vợ  ngơi vui mừng mà lại hắn cứ theo nhắc hoài ngơi nói tui nhởi sung sướng, đang quăng quật  đơn tôi, lo cả hãng, nên chi hắn mừng mà lại y chả trong lòng. Vợ nghỉ thương tưởng cha  rứa thời tốt nhiều. một mình, ổng lo lắng toàn bộ, do vậy nhìn cỗ ổng cực thực. ng từ bỏ nhỏ tới hiện ổng cực quen , vì vậy chẳng bao bây chừ ổng than. Cậu quách , vợ xuống chơi vui mừng hay chả nhờ ngọn gió chướng mát mẻ, bởi thế hứng gió biển thiệt khoẻ. Vợ nhỏ to mới thấy biển lần đầu, nó mừng vô cùng vừa một tuần, kế giàu một chuyện đả tặng vợ buồn, mà lại trưởng vui. Chuyện hệt ráng hổm nay chẳng nói tặng mạ nghen. Chuyện mức vợ . Chuyện đấy giò liên quan đế  tôi, thành thử chớ nói. đặng bữa nè lên, vợ ngơi tính cùng ảnh công y tính. giảng nghĩa chỗ giả dụ quấy cho vợ hiểu . hiện giờ tới phần nhứt định, đừng muốn liên can. Chuyện mực ngơi chuyện gì Đâu nói qua loa cho me nghe nom đơn tuần. đơn chiều, vợ  ga xe pháo lửa nhởi. Vợ nghỉ gặp tươi tắn ghẻ cụm từ nó. nghỉ bước chào lễ độ, ng dường giò vui mà lại thấy bình diện , vì vậy thốt vài lãi mắc mỏ vứt mà chả nói chuyện. nó giàu tươi tỉnh ghẻ hay lắm trường đoản cú lát báng mất thì ổng đâu chớ , thành ra hôm đám cưới chả nhiều ổng. Chuyện nhiều nhai nói, mà giò chú ý, vì vậy không hỏi tặng kỹ. Hiện trong suốt nầy lâu lắm, đánh việc tại đó trót năm, ban sơ đứng thông ngôn biếu tỉnh, sau nầy thăng tới chức tri hưu trí. o vừa nhé tới đấy thời trong lòng lo ngại, lo ngại nhiều, vì vậy ngồi chổm nhưng mà hỏi gấp tiến đánh hưu trí cố kỉnh giàu hỏi ổng tên gì chẳng có. búng báng ghẻ cụm từ vợ tên cầm cố năng ổng năng o lửng lơ, ngồi nín thinh một chút mới đáp chẳng. má chớ . mế nhiều nghen ta nói tên , ng bầm không đàng nhiều. Vợ nói hồi hưng thời cạo sát da. công quá chịu hết nổi, do vậy họ lên thưa kiện, đả bị đổi, xin hưu trí. Hồi nào là tiến đánh hùm làm hổ không thấy, nhưng bây chừ trong chòi tranh, trồng rau trồng cải song nuôi sống, thiệt chạnh lòng quá nạ lắm tới ổng hay là. Thưa lắm đến ổng chi cố không trung thuận với vợ nhưng mà đương đến ổng đả chi. Tại nhiều chuyện vầy, nổi thuật cả biếu me nhớ. chiều gặp đó tối vợ y mới thuật hết việc biếu hiểu. hắn nói khoác sanh ngơi thì báng mất. phía nội đằng ngoại thứ ngơi đều no ấm trưởng, có ruộng nương nhiều. tã lót  làm thông ngôn mới nói cơ mà cưới tươi tắn , mặc dù bả lắm mặt  với vợ . Cưới mà lại đừng nhiều làm hôn thú, vì búng báng ngại cải giá thức thì hết hưởng hoa lợi ruộng rẫy ngữ tươi tắn . Vợ chớ giấy tờ nầy tớp với nhau trót năm, không giàu , song nhiều sắm thêm mẩu ruộng tốt khoác đứng cỗ, bởi  đả  chớ phép sắm ruộng rẫy chỗ cai trị ngoái búng báng mất,  biểu với vợ làm tờ sang mẫu ruộng đó mà lại trả tặng chống cự đừng chịu sang cỗ, viện lẽ rằng số hoa lợi ruộng nương đằng nội đằng ngoại mỗi một năm cộng chung tới ngàn thùng lúa. tươi tỉnh lấy số huê lợi đó nhưng mà mua ruộng, lắm lý nào hiện nay giao tặng hận, mắng đồng vợ đồ trộm cướp vứt mất tặng đến bây chừ. Hôm gặp vợ hắn nom theo nhưng dọ cầu mong đâu đánh việc giống trở về nói sống khó nhọc nhiều, trong một chòi tranh, trồng rau cải nhằm bán lấy tiền mà lại độ nhựt. nhai vậy khó chịu quá. trách vợ khắc bạc cùng cha ghẻ, nạm tổn đức giàu. Ối Chuyện riêng mức y, chuyện xảy ra lát cưới vợ . bây giờ can thiệp tiến đánh hệt xin lỗi me, chả giả dụ nắm đâu mẹ. đời mình giả dụ công  trực. giải nghĩa vợ nhá rằng  làm việc lâu năm, bốc lột  hạ dữ giàu, từ bỏ  phải nhiều lắm tiền. bây chừ nếu như nặng nhọc vầy, chắc tiền nong mực tôm góp mấy mươi năm đổ cả vô mẫu ruộng đó. Dầu tươi lắm ra tiền bất quá tiếp cho mớ nhấm nhưng thôi. cụ số ruộng đó ngữ  thật tiền bốc lột ngữ ta, trời xui khiến giò hưởng, nỗ lực phải. nhiều lạ chi đâu. Ngặt vợ nghỉ hưởng hạng phi nghĩa đó, vì thế chẳng muốn, vậy mà  nó sung túc, đang quăng quật búng báng ghẻ nặng nhọc ráng tội không. giảng nghĩa phải quấy cho vợ nhé. hắn ân hận vì vậy cậy thay phương diện đem tặng ngàn đồng tiền hứa hắn sẽ nói cùng nhưng cung cấp đất cho ổng hưởng, để ổng sung sướng trọn đời. nghỉ muốn biếu tiền bạc thì nó , chứ gánh bàn thờ mướn đả chi ghét vợ nhiều, vì thế hắn chứ dám . được liệu tình ái thế mà giải hoà tặng đàng vợ khỏi kết thù oán bây chừ, sau khỏi ôm hận sắp đến. khéo lo dữ hôn hối mặc xác vợ có làm ác gì mà ân hận.  mức ta mà lại tui đoạt mà hưởng, thì khỏi ăn năn hả mạ. Hưởng chi ngữ mức phi nghĩa nếu tớ lãnh mà xực, thì tao hổ với lương tâm chừng nào chịu nhiều giáp mặt cùng. già ghẻ của vợ đừng thưa, gặp thây kệ quần cụt đương làm trong suốt rẫy cải. chớ . xưng tên họ xưng mực tàu có vẻ ngạc , đứng nom trân trân, mong cỗ ngẩn ngơ lửng lơ. xin vô thắng nói chuyện riêng. dắt vô chòi tranh mực tàu , trò chuyện bát ngát trời đất, dường lãng trí kêu bằng xin lỗi căn cứ tốt biếu nói thắng dọ tình ý cầu mong đối với vợ thương ghét vắt này mới giải hoà  ăn năn, chán nản, nói chớ trách, chứ phiền cả. bởi vì có tội giàu, cho nên trời phạt . cụ nếu như nổi cho đền tội. đưa biếu ngàn đồng tiền mực tàu vợ gởi giúp . nói vợ hứa chừng nào là quách sẽ tính đồng cấp ruộng đất biếu không trung chịu lấy bạc mà lại nhứt định chả lãnh ruộng nương chi hết. khuyên với vợ tự ni dận sau đừng lắm đến . chộ rõ cả hận vợ , song không trung hiểu tại đừng muốn giáp mặt cùng vợ . Bữa sau dắt vợ vô đấy thì chớ lắm lát ra phứt vợ  còn tang vô nổi từ giã, thì khỏi chưa béng đáng e giống đâu nhưng mà đồng thôi chung cục thì mình cùng nhau dạo, cuộc trò chuyện giữa đối chọi bắt đầu cởi mở hơn, chốc trui tên của thằng láng giềng một tên hệt chính vẻ ban sơ thằng biếu khác chộ trải qua vẻ bề mực tàu tao. thoạt đầu ngóng chộ thằng khá tuần tú với dáng lịch thiệp, khuôn mặt không thuộc hàng đẹp ng giàu nét cá tính ưa trông, đôi mắt sáng miệng hoạt ngôn, ngóng tổng dạng gã trầm tính với hình ảnh thân thiết giữa động vật, một sự sắp đặt sinh vào dành biếu nhau vậy ngày tiếp theo cuộc chuyện trò mực cao với thấp diễn vào đơn cuộc nói chuyện tốn hơi nhất tớ từng dự, chó hả luôn mang gương mặt hình sự đồng đôi mắt lim dim đặc trưng banh miệng rộng ra xuể nghe ngóng. Vẻ nó chứ đương ghét trui ng không hẳn xót thương thích. Giống đơn quản gia khó tính khó nết ngơi phía cạnh chủ với vẻ nghiêm túc xét nét. căn cứ cố kỉnh cho đến lót chiều tà, mới buồn bã giắt xe phăng , tâm cảnh chẳng tốt khiến chẳng muốn chạy xe pháo nhanh muốn tự từ nhưng mà hít thở một tí gió trời tặng thản, sang trọng ngõ rỏ chính nơi canh thường rẽ phăng phòng trọ thứ mình khiến không thể đừng đặt tâm. theo gác bấy lâu ni, rõ nơi cô sống thời gian gác hay lui lui chạy ng không tài nè lắm dạng tìm lý do nhưng mà đả quen hoặc tạo ấn tượng đồng cô . thế mà tự xa xa đâu đấy cứ nghĩ tao trông coi nhầm khi thấy bóng dáng bé rỏ mực tàu o đương loay hoay đằng chiếc xe máy, hấp tấp dừng xe cộ ngay bên lối dò xét tình ái hình, nhiều vẻ gác đương gặp vấn đề khó khăn thiệt, cơ hội đây đừng cần nghĩ thêm chút nè biếu xe cộ băng sang trọng lối, từ bỏ từ bỏ tiến về phía cô chầm chậm dừng xe pháo ngay bên cạnh cuối chiều , hôm nay cô béng muộn hơn mọi khi bởi vì tập tài liệu đánh giở, đừng mấy lót bay p muộn thành ra gác lắm chút hệt đấy không trung quen. vậy mà không hiểu xe quái dở còn  thường tự  chết máy, gác chưa gặp trường hợp nà oái ăm nỗ lực bao giờ, chết máy đề đừng lên bởi thế căn cứ tới lui lưỡng nan cầm cố. chả nhẽ dắc cỗ bay trong suốt hồi hương o muốn thử thêm ra lần , ng thử nổ máy thời đó kêu tè tè thêm mấy yếu ớt tắt hẳn. Vừa buồn vừa bực tớ đả cô sinh dỗi luôn xe thương quý mức tôi. còn chốc o thấy phía sau tớ đơn trai chưa kịp định hình giống thêm, nghen thấy giọng nói khá ấm ng khôn cùng mạnh mẽ xe pháo bị giống thế hả lót ngoảnh đầu vào, o giàu hơi ngạc nhiên vày khuôn bình diện đó canh lắm gặp một vài lần, chàng công đối diện với o  mực tàu o, o chả  tâm giàu nhiều ng mấy lần vô tình yêu thấy , o đều chộ chiếc áo sơ mi trắng núm vì vậy lắm chút xao lòng. trong hoàn oái oăm hiện tại cô thực chớ nói hệt hơn bình diện méo xẹo nhưng dạ một , thì sau đấy lắm biểu đạt sự cố hơi ngu ngu kể . chả bộc lộ  , đơn nam một nữ bên xe pháo nắm nè, thời nhiều nói chuyện mang thuộc tính khách sáo, nhiều chộ ngó nghiêng thử nổ máy dùm o hành động cụm từ đơn trai không trung hề quen đỗi tình thực. rằng tính cô hay ngại ngùng giác với lạ ng lót dòm tự phía sau của , chiếc áo sơ mi trắng không thể chẳng gợi nhớ biếu gác cảm xúc thốt nhiên. cuối cùng thì xe pháo mức canh chịu an phận mà lại nổ máy, cô vui lắm do đừng căn cứ kéo dài tình ái trạng nà thì đánh đây, gấp chào dận hồi nói nhời cảm ơn song lòng canh không khỏi xao động, đoạn lối phăng canh không thể khiên chế cơ phương diện mức tui bởi vì căn cứ trong suốt vô thức, tự  ngày bữa nay mừng đến lạ hồi coi ra mắt o tã lót lần đầu đứng đối diện, mới hiểu rằng đôi mắt gác khác, nó chứ quá đẹp sắc, chẳng thuộc đơn giản dễ hiểu từng nghĩ. Sâu thẳm trong suốt bí ẩn lo âu e ngại, từng gặp nhiều o gái ng lần đầu chộ canh tốt hiểu rằng nhằm lấy lòng tin mực tàu cô chẳng nếu như đơn điều đơn giản. hôm nay o đừng kệ áo sơ mi trắng khoác mọi ngày, có nhẽ chiều tàn nên canh mặc kệ xống áo làm việc công sở nhưng mà thôi. Đứng với o gần chũm mới canh khá bé nhắn, ng đâu đấy sự mạnh mẽ toát vào ngay từ đằng trong, coi thấy nụ méo xệch mực gác hồi hỏi cứ buồn  đang lo âu giàu vì vậy mới biểu đạt ra khuôn bình diện kiểu cầm.  nhẹ tiến xem giúp cô. Kể tự dạo đấy mỗi ngày đối với o đội lên niềm vui bé bé, giữa tỉnh thành ồn ào nào là quen tâm can cùng đơn bạn đại hồi khoảng trống trong cô lấp đầy. trường đoản cú bao bây giờ trong suốt gác xao động, buồn vui mừng mỗi tã cùng dạo phố ngày cuối tuần. thấm thoát cơn gió lạnh đầu mùa chớm , bây chừ đây vào đàng canh không thể khoác tui chiếc áo sơ mi trắng điều đó khiến canh nguôi ngoai phứt một tẹo hoài niệm cũ trở nên dĩ vãng. Tháng 11 tiết trời khá lãng mạn cho các cặp đôi, tuy  giữa cô nhỉ cố, mối  hệ nà căn cứ ngầm ngấm ctheo dòng chảy, giò dồn đập song cứ nhẹ nhàng đơn cơn gió heo may cuối mùa thế. Sinh nhật, mới nhắc đến chữ thôi nhưng lòng canh cứ rồn ràng, chẳng giả dụ sinh nhật mức canh thế mà o căn cứ ngóng trông đến từng ngày. Chiếc khăn quàng tự tay canh đan đang nằm ngay ngắn gọn gàng trong chiếc hộp thắt hình nơ xinh xẻo, dành cả tháng trời tỉ mỉ đan vu vơ đơn mình khiến nhiều chập gác thấy tao thật dở hơi tới lạ. xúc cảm nà gác chẳng dám khẳng định, ng với cô đó đơn thứ xúc cảm trong suốt trẻo ng chứ kém phần mạnh liệt. Sẽ nhanh thôi, cuối tuần nè ngày sinh nhật thứ vậy mà canh vẫn chả hiểu thời kì đôi hồi chậm chạp trôi sang trọng một cách ậm ạch đến thay. thỉnh thoảng gác chẳng hiểu chính bản cơ thể tui đương đánh hệt. Hẹn vào đơn ngày mùa tang gió, tiết trời đang đẹp ra cuối chiều bỗng chốc đổ cơn mưa nhẹ buổi màn đêm buông xuống. o kéo chiếc áo sang bờ môi đương lạnh, hôm nay canh có trang điểm nhẹ, tớp kệ thây nhiều phần chỉn chu hơn so cùng mọi ngày do muốn gây ấn tượng với . Giữa cơn mưa phùn đương bắt đầu nặng hạt, trái tim cô bỗng chốc đập mạnh lát dòm thấp thoáng thấy bóng đằng chiếc cửa kính mực quán cà phê hỉ kệ xác chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ trầm tư khiến o bất giác mỉm . đương tính chỉnh sửa chiếc áo khoác nhẹ hồi gặp , thế mà chập ánh mắt o trông thấy tao trong đôi mắt mực tàu thời đương trong vòng tay mực tàu một gái khác. giây khắc khiến o chợt thấy nhói, hóa vào cảm giác bị bỏ rơi khiến canh cảm chộ trui bị thương tổn tới vắt. Vội quay phương diện bước nhút nhát cô chộ khóe mắt tớ cay cay, hộp quà trường đoản cú bàn tay canh rơi trong vô thức. Bầu trời đổ cơn mưa lớn, thế mà gác cảm thấy nhát nào đây mình thật may mắn, nếu không trung có hạt mưa rơi vào đôi mắt thời cô không tui nhiều tới cụ nà.lát nhận tin nhắn mực tàu hẹn gặp mình quán cà phê rosy trái tim tớ phấn khích tới ờng nè, tôi dự định sẽ mời xực vào cuối tuần nà. Hôm đó sinh nhật mực tớ, tao muốn bên cạnh vào sinh nhật 28 cụm từ trui, hôm đấy tôi sẽ chờ đặt nói với điều chưa bao hiện thời. thế mà, mọi thứ vượt quá sự tính liệu ngữ tớ, hồi hương nhìn nhận chộ trong đôi mắt trui ngữ mình; thời éo le thay tớ đương ôm chặt từ phía sau. canh họ thân thiết mực trui trường đoản cú thủa thơ từ đương khiến mình rơi ra hoàn không thể dễ hiểu nhầm hơn . tao thấy o vụt chạy, còn tôi vội vàng buông tay ra canh họ nghịch ngợm buổi nghen phía tai thoáng nhời chúc sinh nhật ngọt chả kém hành động dở dở . chạy xa mình, chiếc hộp quà gắn nơ xinh bị vứt rơi trông đến trơ tráo. tui chạy nhanh theo tốt tã nắm bàn tay , trui cảm nhận sự lạnh buốt trông đôi tay mềm mại giọt nước mắt hòa lẫn với cơn mưa khiến trái tim tôi đâu nhói, gạt trui ra trong sự tức hờn còn tôi cố ôm thực chặt mặc kệ cho đương cố tung hoành khỏi cơ thể hình cao lớn cụm từ trui. tui chứ muốn nói đồng điều nà trong suốt tình huống nào là, tớ mơ đi một chả gian thực nồng ấm, bít tất nếu thiệt hoàn hảo. vậy mà giờ nè chẳng đang sự chọn lựa nè khác, nếu bay giờ không nói chứ đến bao hiện tớ mới nhiều trạng thái ôm chặt tới nào . đừng  tâm hạt mưa đương khiến đôi vai tôi buốt lạnh, mình kệ hét lên có dạng chộ nghĩ gì chăng , ng hệt nói sau đây mới sự thật yêu thương sơ mi trắng hi vọng mình, đôi mắt ngấn lệ kèm theo sự ngạc  chớ kém; tã nào là mình mới buông ra xuể chứng minh điều tui nhẹ nhàng hôn lên đôi môi . hóa đá ngay sau đấy, hôn bất thần khiến đỏ bình diện đang trui chộ khôn xiết đáng thương. chập nào, chớ vô duyên vô cớ nè canh họ tinh nghịch xen ngang câu chuyện mức mình, mắt tinh ngữ ngơi căn cứ ngó một cách đầy thú nhận dõng dạc tuyên bố đơn câu rờn. Hóa vào dâu mai sau mực họ cầu mong vậy mà ém hàng kỹ núm Nếu  chớ nhẹ nhõm nhưng nếu dịu dàng với hơn , vậy mới vui chứ nhỉ. trui đem mắt mong nghỉ muốn đốt cháy phương diện không thể gợi đòn hơn ý y vờ khờ khạo chuồn lẹ ra dòng đang tong tả lối. hồi nà mới nhòm tôi đến dịu dàng, tôi nhẹ vuốt mái tóc rối thứ đương ngượng ngùng nắm chặt bàn tay với nhau trông đến buồn . chợt nhớ giả bộ chi, vội chạy về phía cuối lối khiến tao hoang mang chạy theo ; lát quay phứt phía tôi thời tôi thấy tay hộp quà tay mặc dù bị rách đơn phần góc vì chưng cụng đồng nền đường. chập quàng chiếc khăn len biếu tui, cơn mưa nặng hạt bắt đầu dịu xuống, dòng đàng bắt đầu thưa . trui cầm tay thiệt chặt đàng trải đầy lá vàng của tiết trời mùa se lạnh; cần bên cạnh mình nắm mình chộ trong chiếc áo sơ mi trắng mong manh trong ngày hè đầy nắng, nhát đó nụ hòa vào trái tim tao quyện chặt. cô gái mặc kệ chiếc áo sơ mi trắng o gái mà mình luôn chờ để nói điều chưa bao hiện nay đấy  yêu thương Sơ mi trắng đơn giản nghĩ sẽ gặp đơn lần được tạm thời làm dịu bớt sự hối thúc cương quyết mức bố mẹ. ng chính cá sự lạt lẽo mực tàu vô tình yêu xuể trong suốt một dấu ấn khó mờ ngay từ lần gặp trước nhất. từng nói, có nhẽ thích bởi đơn cảm giác yên dịu mà lại  thản đến bản thân khó hiểu. mỗi một hồi hương trông thấy hoặc cạnh đằng , mới cảm giác trui không trung còn lạc giữa sức ép công việc triền miên.đơn thời kì khá dài quen , hỉ cầu mong một bạn, chắc chắn có trạng thái bạn. Đơn giản, bởi tình ái kia hạng dành trọn tặng đơn . chẳng thích , thậm chí khó chịu mỗi một chốc gặp gỡ . hơi cứng nhắc có phần độc đoán. sẽ thốt nhiên đến tìm kéo đến một nơi nè đấy nhưng mà giò cần hỏi lắm muốn hay là giò. sẽ gọi tới trường đoản cú theo ý tao thay đổi đơn hệt tiết nào đó trong song chẳng cần liệu nhiều thích. sẽ thẳng tay nói phương diện bạn trai rằng còn hò hẹn. sẽ thản  trả lời khi tỏ sự từ chối mức tao cần thích bố bẹ thích. Mới một mối  hệ còn thiệt lắm quãng cách ng bắt đầu nhiều cảm giác ngột ngạt, cảm giác trui lắm thể bị biến vách vật sở hữu ngữ . Sinh ra trong gia đình mà bố nhiều phần gia trưởng, từ lâu ngại hãi cảm giác nào. từ bỏ nhủ sẽ không bao hiện nay lấy đàn cầm. thế ng, ta đâu giả dụ chập này có dạng tự quyết định cho số hạng chính bản cơ thể tôi. Sự thúc ép mức mẹ còn đau bệnh cùng gia bần hàn buộc nếu như lấy đơn cách được trả nợ. từ tớ yêu thương, để kệ xác tớ trôi theo một cuộc sống mơ hồ xa lạ lấy , không trung còn dám mơ đến dự định ngọt từng mơ. nhỉ thực hiện đúng theo nghĩa vụ nên chi lắm mức đơn vợ, chẳng thể yêu thương . đang nói sẽ đợi tới ngày đấy ngày thương tình , cho nên chưa từng hệt vượt quá giới hạn.Cuộc sống thứ họ trôi nhiều vẻ thật yên ả, ng vẫn nhiều giống đấy trống vắng lạnh lẽo. đến lát  màn kịch tạo vào cuộc hôn nhân đừng mong muốn nào. thì ra quờ xếp đặt, thế ra gia đình chả hề phải ôm món nợ nào là, thì ra mẹ không trung nếu có bệnh nặng nè, té ra  vị muốn lắm một chẳng hề thương tôi nhưng mà lừa dối , mà lại biến thành đơn vật nhiều dạng tùy tiện điều khiển. muốn yên phận đánh một vợ đúng nghĩa cụm từ , ng chớ hiểu việc đột  chuyện nà khiến trái tim xuất hiện một vết nứt, đau đớn, tủi hổ. cứ cầm hận từng nhìn thẳng lạt lẽo tuyên bố  ta li hôn.  luôn quả quyết. tớ chẳng thể sống cùng đồng thêm , tui đừng thương nhất thiết sẽ thương xót , mà lại cho dù không trung thương, một mực sẽ không bao bây chừ đồng ý li hôn cứ cụ, ngày sống thờ ơ, do sợ mất song độc đoán hơn, khoảng cách giữa theo đấy nhưng kéo vào vách đơn mối  hệ khó hiểu năm, đừng trong suốt mỗi một lắm thay đổi cầm nào là. thoả lặng lẽ sống cuộc sống mức khác, mỗi sáng hở thức dậy chuẩn bị đồ làm cho , sắp xếp cửa, mỗi một tối ngồi mâm đợi tan tiến đánh tang dận , việc đó có nhẽ khởi hành trường đoản cú bổn phận, giàu trạng thái do vô tình ái trở nên đơn nếp. còn , đã thích làm mọi thứ theo ý trui, hử thường  tâm thái quá, nhỉ thường mang chút ích kỉ muốn kiểm soát quyết định có việc thay tặng , mặc dầu đấy nhóng qua hầu đều việc tốt nhất, ng không trung phải điều khiến thoải mái.cụ ng không thể phủ nhận một điều  thương , hở luôn đợi chờ ái tình từ bỏ . mà thì lắm dạng thấy, lắm dạng hiểu rõ điều đó. luôn hướng chạy đồng đơn ánh mắt trìu mến mà lại khẩn thiết. luôn muốn công điều song tớ biếu tốt nhất dành biếu . chưa bao bây giờ xuể nếu như tợp tối đơn trui. Dù công việc có bề bộn đến đâu, hử căn cứ ráng xếp đặt phanh trở béng bên , đồng mong muốn đợi tới một ngày yêu thương lắm dạng hơi độc đoán béng giàu phương diện, ng thoả luôn trọng tình cảm mức , thành ra chưa từng đả giống quá giới hạn hơn việc muốn giữ chặt đằng. nhiều đơn tối uống say, quách liền điên cuồng hôn , đè chặt lên giường cùng ý định chiếm hữu tã lót thấy nước mắt chẳng ngừng tuôn rơi, bỗng sực tỉnh mà cuống cuồng xin lỗi. ngại sẽ dỗi mà rời khỏi . tự đấy nạm thật cẩn thận kiềm chế, từ bỏ nhủ sẽ tiếp đợi một năm thay trôi sang, khoảng cách hạng có nhẽ cứ vậy mà trường đoản cú động kéo gần . rứa đặng chẳng còn bao giờ uống rượu say chập dận , cố măm đồ vợ nấu, nuốm chú ý đến nghĩ suy của , tới điều muốn hơn cần. đang , việc soạn sửa săn sóc cho mỗi ngày trường đoản cú lâu trở nên lề thói, trở thành bản năng mực một vợ đã giữ đúng khoảng cách vì thế giàu giữa . chập nè quá sức ép năng mỏi mệt, sẽ đi ôm lấy thực chặt. mỗi đêm, hồi hương còn chìm trong giấc say, dường giàu trạng thái cảm nhận một đôi mắt thân thuộc còn lặng lẽ ngắm nhìn tao, một bàn tay thân thuộc ân cần đắp chăn nhẹ nhàng ve vuốt gương mặt. chớ rõ từ chốc nào là, thế mà chìm ra đơn cảm giác rét mướt thật lặng thầm  dị nghĩ, dù mọi thứ không thể quay tang , tới lát do vậy ưng ý việc sống đằng , đến đại hồi cần giả dụ trở nên đơn vợ theo đúng nghĩa. năm chung sống, dù rằng chớ rõ nổi ái tình cảm thứ tao thay đổi chũm nào, ng có nhẽ đúng theo nhời nói  cần thương cần chứ còn cảm chộ khó chịu mỗi một chốc bên . ng chính chập nào là, quyết định buông xuôi sự chờ đợisáng bữa nay, hả dậy thường lệ, ng nhiều vẻ thức dậy tự lâu. thay áo xống tiến đánh chỉnh tề đứng phòng khách giống đương đợi bước tới đừng định tớp sáng hỏi với vẻ phương diện pha chút ngạc . chứ đáp, ngóng bằng ánh mắt còn đắn đo có vẻ suy nghĩ lâu một điều giống đấy. rứa sau một hồi lên. Sống phía thực thụ khiến chẳng thoải mái Câu hỏi bỗng nhiên nào hạng khiến thêm phần ngỡ ngàng, bởi hắn thiệt sự khó hiểu. sống chẳng thoải mái Nếu kia, có nhẽ sẽ đừng ngại ngần nhưng mà đáp nếu như. ng giờ đây, nhiều lắm thứ dường khác, cuộc sống sau năm có thể khiến mọi thứ thay đổi thật có. Điều đang nghĩ suy , tại đột  hỏi rứa rời mắt khỏi , khẽ cúi đầu nom ra phía , chậm rãi nói nghĩ cần xót thương , cần thêm chút thời gian . ng hôm qua trông coi thấy nụ mức khi bên ta, mới có nhẽ tôi sai trái nghĩ trui sai trái. giả dụ, có lẽ ngay trường đoản cú đầu đơn sai trái. đáng ra bởi thế hiểu tình ái vốn không thể xếp đặt hay là < cưỡng ép >. Rằng thời kì chẳng thể khiến xót thương . Rằng lắm trạng thái chờ đợi năm năng lâu hơn, ng lắm vẻ quên khuất phần cảm dấn phía . vậy suốt năm, ng không thể khiến búng báng một dọ vô ái tình gặp cũ đó thiệt sự quá lợi. kỉ. Xin khuyết điểm vị ngang ngược bức cùng tao lâu cố. có nhẽ hiện tới nhát thành ra thả tay thơm câu nói nào khiến một mớ láo lếu thần thánh trong suốt đầu thốt nhiên bừng thức giấc, khiến rốt cuộc hiểu muốn nói chi. phí phạm tiễn chân ngước đầu dòm , trông coi chiếc va chạm củng lớn đặng phía ria. cần giả dụ đơn chuyến đánh tác ra nác , đơn năm rưỡi, thật nổi nổi thực sự giàu dạng gieo tay . Sau lát , chôm thô lỗ cốc thơm sẽ chuyển đến. đặt tặng căn nè do vậy chớ cần giả dụ nhọn . hử tới với mà thực sự thương, nhá nói ta đã đương đơn tui  không nếu, chẳng phanh kịp lên nói trưởng cốc, nhòm đồng phục dịch, kéo lấy chiếc va chạm cốp chuẩn mực bị cất bước hướng dận đằng cửa chính muộn , cần hiện giờ Nếu chớ sẽ lỡ chuyến chạy. hạnh phước nghen li nói rốt cuộc mức hoẵng tí ti mức trải nào đấy chua chát mà lại trầm tư. cầm cố giàu phần vội vã mà lại lướt qua bước . giây khắc chẳng rặt mình nghĩ giống, rằng cứ cầm cố đứng yên mà ngó theo vành vơi từ trần trời ơi hôm nay chẳng đâm mưa tự chốc nào là, mưa cứ đầm đìa kéo dài cho tới tận đêm. đang ngồi lặng lẽ đơn góc trong căn gian mờ ám trống trải hơn bao bây chừ trưởng. sấm gào thét đồng gió đập cửa khiến ngại hãi thâu trui. quãng nói với sợ banh tối, sợ sấm sét, sợ cảm giác một mình trật chính nhát nà đây. thế mà vứt đúng ra thời điểm mà lại cần nhất đơn vòng tay rét mướt. năm, dọ trước nhất trong suốt một bữa tối không chờ đợi tang chạy, bận trước nhất dìm vào căn nè thiếu bóng dáng mực tàu lạnh lẽo đáng ngại đến cầm cố, dò đầu tiên thực sự , thì ra cần lắm tới cụ sấm nổ rền cùng tia sét đột nhiên xẹt can đả tim theo đấy cơ mà nhíu khoẻ một nhịp. rùng tớ bửa bệt sàn ánh mắt thoả chằm chặp ra bè cửa chính khép hờ bị gió  tiếp tục nấp núp tạo bởi vậy một mảng âm vang vọng quyện giữa xối ào ạt hạng mưa giông . biếu đến nhút nhát phái cửa thực thụ hé bật, đơn cơ thể hình cao lớn quen thuộc bước vào tuyền thân thể ướt đầm, dáng vẻ đương hấp tấp kiếm cữ một vành ảnh phong phanh không trung kịp chộ chi thêm , tức thời xộc tới mà ôm chầm lấy bóng vía thân quen cơ, cảm nhấn từ bỏ cảm giác rét mướt nhưng mà  lặng quen thuộc. chập nè, thiệt sự mở . buổi này, thực sự hiểu, trui chớ muốn xa , tớ thực sự thương đây , sẽ chứ quăng quật giả dụ chứ nhá tầm nói ngại nhất một trui nhát đêm giông, lo sấm sét sẽ công sợ hãi. cơ mà không, có lẽ vị thực thụ chẳng thể buông tay. chẳng cần nếu nói thêm điều chi, gia tộc căn cứ ôm chặt đẹp rau ráng, thây kệ tặng mưa giông, kệ thây tặng bè cửa phía sau thoả chớ ngừng va chạm đập năm chung sống đặng gia tộc chộ nhau, hiểu nhau, đặt hụi ghi nhé vì hạng rau. đơn ái tình ô dù chẳng lắm chấm đầu giàu dạng tìm cách thắng tấm đầu ra đường cụm từ đơn đường hạnh phúc. trong suốt đơn quần trạng thái kiến trúc hỗn hợp thứ ngõ vùng núi nà nhiều có kiểu , từ gian mái ngói tới cổ lỗ lã sĩ thời Dậu tui, ống, vuông choán nhú lên san giáp từ bỏ chân dốc tặng tới tận chỏm đồi. hoặc biệt thự sân vườn hào nhoáng chi ngôi mưu phía tui không thiếu. Thử đánh một cá sánh so sự phô trương giữa phía đó với tớ , đúng đơn sự đối chọi kinh khủng giữa một bên tứ tung diện tặng sự xưa kĩ thứ thời gian một bên diễn tả sự xa khoa đương đại mực tàu thì cực kì. ngóng tinh tường ngơi tính nết đơn nép giành phân bặt giai vội vàng dầu nhiều thương xót văn hóa tộc chăng tớ nếu công nhận một điều rằng cụm từ xưa kĩ cần bảo tàng gìn giữ tê làm phông nền tôn vinh lên giá trị mực hạng xa xỉ đó nuôi một chó ác vàng tợn. vật hung tợn đó nuôi dưỡng chi đơn hợm mình y hệt chủ thứ ngơi cố gắng. mỗi một sáng gã chủ vênh vác lái một chiếc W vàng chóe hãnh diện lướt lối bùn gắt gao mức thôn ấp. nếu nói rằng, xét quách cữ phô trương thì Pitbull chủ hắn khá hệt nhau. Sáng sáng chiếc hua lướt đồng rết kiểu biểu diễn đương chó thắp sủa rầm rĩ hết ngày khiến tao chả lắm thời gian nhưng trầm tư hiềm oán. Tại ta giả dụ chịu đựng đơn thằng dị thường nỗ lực hả má. tôi cận vạc dại, tóc tai bầm chờm bờm ngửng lên cầu mong sân đằng cao đến trốc mái tôi, từ bỏ trái phải chỗ trui cửa sểnh hướng vào vườn yên tĩnh mỗi sáng bị phá đám vì chưng chơi giỡn mực đơn đơn chó. hãn hữu bọt tắm rửa mức chó phắt sang đơn cữ vườn khiêm chết mà lại chui thẳng băng vào giường tớ nằm. bu kiếp muốn đả lông chó hết gã láng giềng chẳng cư xử ti này cơ vào. trui đồng đay nghiến gác quen cùng điều nà , vì thế ô dù giàu cảm chộ phiền một tí cho trải qua biếu xong xuôi chuyện, hàng xóm nhưng mà bệ mình ậm ừ, kiểu dĩ hòa vi quý cổ xưa lắm. nếu như gã đấy cư xử chứ lịch sự mỗ cần giống phải nín. Mới sáng này vào trưng phanh tắm biếu chó, không giả dụ nạm ý dìm sự yên tĩnh của khác vào bể xà buồng thời chứ nhìn ra hệt lạu bạu đơn hồi hương quyết định thoả mặc thây vốn liếng áo mau lên dốc, đường gặp mấy gác láng giềng phăng nhóng tui tủm tỉm đừng khỏi thục đùa mới chạy chăm xấp dạng dục cố. thật giỡn, mình lắm bị siêu đầu đâu mà lại mặc thây nguyên cỗ quần áo hẹp gấu mèo thế nào là lăng quăng khắp xóm làng nếu như không trung vày giấc bị phá bĩnh.tao khẳng toan chắc chắn nắm cứ thế tiến thẳng tuột lên đồi. danh thiếp cô ngóng nhau giò hiểu mới sáng ra tớ xực nếu thuốc nổ chi một dốc xoai xoải, đàng khi bủn xỉn ong đằng lối quy hàng chau đương mùa món thơm nức, mỗi bước chân mình qua nhiều cảm nghĩ thản, thể đắm ngập ra trong suốt gió thu hây hẩy thổi, xung quanh co tự dưng  ướp khoa ngát. láng giềng thẳng băng rìa trui ng cổng ra vào nằm tít thò lò dốc. căn cứ một tao một chốn thành ra lộng hành phải thôi. tao ngó thấy cổng, phải nói đó đơn sự hưởng thụ thanh lịch chập hết vòm cửa rành bông  nở rộ hôn ngát, nhiều tiền thành ra còn  tự do vùng vẫy, do dận tư hữu tài sản ngôi nè giành gần hết bán trái đồi đừng giò chơi.tớ dìm chuông cửa chờ ng rước mình giò nếu khác mà chó lắm cư trú răng nhăn nhởn, mình tự hỏi tại hụi có dạng tiến đánh bạn với một giống chó săn hung hãn ác vàng đằn thay đang thản  cho nghỉ tự bởi vì trong gia cư. Suy suy vụt tay buổi chó cận nhảy bổ lên vì nhác chộ thông phong thập thò cửa. Móng sắc đẹp thứ ngơi kì ra cửa kim khí van rin rết nghen thực muốn vứt bay. chứ có chuyện trò núm với chó, y hiểu gác đang kì thị nó đó giọng nói bất thần vang lên, giọng nói quy hàng ngày thiết tha đòi chó xinh xẻo nè xinh xẻo cơ đứng thẳng tắp phía sau, vóc dáng tú ng khỏe khoẻ, mái tóc hơi quỵt kẹp mắt đương gì tớ đương phán đoán đối phương qua tấm cơ mà cửa. tôi đừng tày ả, tớ muốn ngơi hiểu rằng tui chớ nếu như giết rán . ngóng vào mắt chó tớ nghĩ ngơi đương  ngỡ phắt mình nạm đó cho nên chả ngại nhưng mà nói biếu chủ nghỉ , trui cựu mẫn cảm đồng hiểm. đơn nhoáng tớ thấy gã nói gì đó khiến chó trớt vào trong, chó vốn dĩ buổi hung hăng hiện giờ nhé lời chủ thẳng băng lặng im vào ngoan ngoãn giàu nét nghỉ thuần hóa khá để. cô tới nhiều chuyện chi giò , giọng tên giả bộ khó chịu tui thẳng thớm đằng kia tay béng đằng tui tớ đấy trui cơ đấy đừng khỏi đánh mình ngạc  ng mặc việc gã nhiều tôi hay chẳng cốt hử nếu nói tặng ra nhẽ cuộn đề thắng tặng nông cơn nổi nóng cụm từ tao. mình mới dận đây ngơi nghỉ vài ba ngày cần giò buồng yên tĩnh ng hình  chó giàu vẻ chuyện trò giò rỏ nặng tặng giàu, cụ sẽ hình hưởng đến hàng xóm láng giềng. hết cửa sổ nơi mình nằm tính tình ra phải hứng chịu mùng rửa xe cộ tắm tặng chó cụm từ khuấy cù lao kiểu mưa nhân dịp tạo nắm. bởi thế cặp mắt tên nheo tôi thế nói thật nhã nhặn nhất giàu dạng ng quả cùng nhã ý của mình chó cơ xuất hiện âm binh chân chủ nghen coi văn bằng gương mặt đừng cảm tình. thành thử thằng thư thả từ bỏ mãn.tớ nhòm chó run lên đơn buổi, tìm cận đây tai vạ nạn vị chó hoi vào chiếm tỉ ngọc trai khá cao, tôi không trung muốn đơn trong suốt trường học thích hợp đấy, mỗ lắm lắm cách tắt hơi mà nhỉ vinh hạnh vẻ vang đang việc tốn vì chưng chó săn thắp thật đúng dải biếu báo tranh tít thò lò gái trẻ khuất vì chưng bị chó săn thuần chủng láng giềng hỏi thăm đừng nhiều đùa. chả được nghỉ ngó tôi dạng hi vọng khuông nướng nạm kia , vừa nói tớ nhỡ phắt nhặt xuống dốc, trong nhút nhát đấy tui nghen đằng phía sau thằng chủ rít lên cùng chó nà.thì ra một nhưng ghen tuông cơ đó.mỗi một chiều tao ngồi hố xí ngắm nghía bề nhạt phèo trôi, mải nắng soi trưởng góc sân này đến góc sân khác biến tốn nhanh chóng. tui sợ chiều  yên tĩnh lặng thay, giống man di giác  bị thả lỏng sa đến miền mẫn cảm, y cho bạn thời kì nhằm nhé đến chuyện chớ vui mừng bỗng nhiên  bạn nhận ra tôi đang chết vẻ vốn dĩ lắm. thời giàu một ngữ khua khoắng cù lao bề tĩnh nè, đó tên láng giềng với thú la hét nô giỡn, sáng tắm tặng chó chiều rửa xe cộ, cuộc sống gắn thẳng băng cùng lễ hội xẻ nước giò váng vất tới thế cục trôi nổi hạng kẻ khác. ít nhất thời, cuộc mừng ham thích ngữ tên xinh xắn mĩ miều cơ mà thằng hãy đền rồng âu yếm gọi tên, đả chiều tà cùng ánh hôn bòn thê thảm mực tàu trui qua lượm trong suốt ồn ã không trung chứ phải hạng  yên ổn đến tẻ ngắt. lắm chộ cô gái ngồi hiên tê chi khuông cừu nướng giò tên láng giềng tự cao vẳng xuống giống ba lơn, gã khinh khích còn chó nhăn trú ngụ răng hằm hừ tán dương, sự ghen lằn trong mồm rộng mực tàu hắn. trui ngẩng lên nhìn nhiều tí teo khó chịu, dạ chả khỏi ngán gắt gao với sự thấp kém thứ ngồi cả chính bản thân tui lát muốn hét lên nếu ngước cổ trông đợi đương ban ân huệ. còn thâm nhiễm biếu loại vật tởm ngại đó ý nghĩ tôi khung nướng, vừa dọ sau ngơi phi cơ thể trải qua đây xé thi hài mình thì chả ghê ngại cầm đâu. nghỉ bảo vệ hồi giàu đấy muốn nạt mình thôi. trong mắt chó đơn kẻ lỗi thay mình lằn , cố kỉnh ý khiến tên khó chịu. gác bất mãn giống không trung ngán một tên thắc đắt. giò trui bất mãn giống do tôi cáu bị tiến đánh ồn mỗi một buổi sáng , tính tình nè chó líu tíu sáng cửa sểnh phòng chống tớ với chốn tắm tặng chó không cách xa giống đâu  giọng tao gần hờn ác vàng thiếu sót lắm mưa nhân tạo đả hư giấc ước xinh xẻo ngữ o mỗi sáng, ng canh lặng tâm ngơi chẳng phải bọt tắm mực tàu Jodie cơ mà nước tưới vườn ôi thôi, canh bởi vậy đóng cửa sổng mỗi lát chứ  Giọng tên hàng xóm thản  nom mọi chuyện vày tôi tự mình nhưng vào. trui xăm mở cửa sểnh chập thì đâu có hình hưởng tới  tôi tai ngược. tướng mạo cụm từ o nhìn xấu nhiều gã điềm  nói xong đơn đơn chó lót lắc đầu từ trần dạng sau tán dóc cây rậm rạp, để mình đơn đỗi nghẹn trộn giò ra . Nuốt dỗi trui vứt vòi phun nước tưới vườn, tưới đừng đoạn vách phá hoại, nghĩ thấy chán nản thôi ngồi phệt xuống nhà tiêu . tớ trớt đây thắng ngơi nghỉ thế mà toàn chuyện chẳng đâu vào đâu chứa đầy não phiền chả biểu lộ phanh. Đầu sắc tiêu xài điều, mấy lượng bàng góc dọc cóc đằng tê đường rụng bơ vơ cành, đang lơ phơ vài lá đỏ quạch rứa bám trụ. mong hắn trui  ngỡ tới tao có tìm thời kì nạm đeo đuổi mức viển vông, chiếc lá lác bề vàng úa ng phía trong sự chấp nệ nhỉ đương dai dẳng không chịu tra bỏ, chờ một cơn gió rì rào mới chịu rời xa. ng sau mùa dài chồi lên mống cụt chỗ chính chiếc lá lìa bè xúc cảm thứ mình sau một chặng đàng trường học sa ra vũng lội mới, vì lắm thứ ngỡ dừng vứt ng rút cuộc phân phát hiện thời ra bản thân thể hỉ cầm tham luyến giữ vặt vãnh, căn cứ nghĩ thứ đó chẳng thể tiến đánh ảnh hưởng tớ thêm . Hóa ra chuyện mực năm năm nhiều dạng bị làm cho khuấy cù lao vị đơn một hình banh cũ tang chạy. hát bộ tang phăng, chớ còn tê tao nhiều trạng thái vui mừng nét phắt tới nạm lấy bàn tay, hiện giờ lắm trạng thái từ xa gật đầu chào cùng nét miễn cưỡng, sự tang phai nào là cuối cùng khiến mình phạt hiện thời ra tui không nếu kẻ bạo mã khoảng nghĩ, có thể vày độ mặc xác toan cho bản thân thể tớ cố kỉnh vì thế cứ nhòm mình giàu dạng chiến thắng man di nỗi má sầu. cốc giải đáp tao đương sau đơn cạ mổ ruột cấp cứu vậy thắng phăng chỗ , lẩn trốn khỏi ái tình song trui không hề hấn trông đợi phanh tự cân bằng tìm kiếm một lý bởi tốt chẳng đương nhung nhớ.Sau mẻ mưa đêm thế mà trời đất ơi nóng lẹ, mình tìm trải qua mấy lối báo cáo thời dạo lên đồi. tôi nghe nhút nhát còn rỏ tớ lùng đồng phường bạn ngắt mít mọc hoang phí quãng cáu trống không xọc hết nhưng mà đem phứt, bao lăm năm sang trọng, đàng không đương khó mà trở thành ấu thơ say đến ngạc . đôi giầy cụm từ trui lấm lem bùn cáu chiếc lá ướt mưa dòm thật nhựa sống. lâu chứ leo dốc cố vì thế chân tôi mỏi nhừ đây mình có thể băng sang dốc nè đừng mấy khó khăn còn bây giờ đây có nhẽ tôi quá quen với lối văn bằng phẳng phiu xuể quên tạ thế lắm một chỗ được tao luyện tính hạnh kiên trì. khuông nướng, chẳng nói canh nhớ thành thử mới đến đây đấy tên láng giềng lắm khinh khích kín bày, thường ta sẽ thành đang tên thời giấu giếm một âm gió thoát vào từ bỏ mũi đất, tiến đánh tặng âm áp tống trở nên nhẹ nhàng hơn. tặng phép thuật đòi tôi vậy mình trừng mắt lên lo lắng ngóng qua chó. y đừng còn hằm lề đường trạng thái bị đấy khích động ng ánh mắt trừng trừng nhìn nhận tôi giác gầm ghè trong suốt cổ họng mỗi chập đơn to hơn cô bạn gái ngữ tui chó lành hòa ngay tức thì, đang tớ thời cầm dồn sự để ý của tôi đợi chờ tên giảng giải giùm chuyện hệt còn xảy ra  mẫn cảm nhiều, cần gác giàu  hệ gần gũi đồng tớ ngơi sẽ tặng cô gần gụi . tiếc nuối tui không có ý nghĩ đó trong suốt đầu mình ng ách đáp liền chốc nghen gã giải thích trời ơi đất hỡi bể cơ mà không trung hạp giống cùng thực tại đương diễn vào. không trung lớp y sẽ thương tình quý giá cô đó . tao chứ thiện cảm cùng hễ vụt tao nản toan cù dứa gác một nhé cố chó bất chợt thay đổi thái cỡ tiến cận tui công trui phát hoảng. chẳng công ơn mình ngồi thụp xuống lấy tay bao phủ đầu một phản nghịch xạ từ bỏ  buổi gặp giống nguy hiểm xộc đến mà lại chẳng thể chống cự. chó liếm miệng ướt nhoét cụm từ hắn vào đảng tay mình, dụi đầu ra đầu tao dạng giữa tao đồng nghỉ nhiều một sự sự thân mót gần gũi có, điều nào là đang khiến tôi hãi kinh hơn. thấy chửa chớ giàu đáng ngại cô nghĩ. đợi chờ tới hồi nghỉ chích quất chi đấy giò chịu nhả ra mới ôi thôi trấn tui đơn đứa trẻ thế tao trách căn cứ. nó đừng huấn luyện phanh công chó săn. đứt do tắm rửa thẳng thành ra tui hát bội rằng nó huấn luyện đặt rửa xe cộ trạng thái lãi mình nói khiến tên xăm có rứa. canh giàu cữ cùng tui chẳng với nó thì giò. tui nói không vố chuyện mỗi chiều tà cụm từ tao thuần tuý phai chủ đề cổ bao đời nền nếp cũ kèm trong suốt suy nghĩ ngữ chốn đây, song tớ hậu hĩ duệ hưởng chừng hỏi mình giống khiến mình bướng tàn lụi ngang bướng gắng, hiếm chửi thề một kẻ đầu đường xó . trong tã lót tui xuất thân nho giáo, thuần hủi mĩ tục lệ nhiều đơn cô gái, một nghiêm đường nghệ tường thuật.